Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή έχει συνταχθεί αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ και δεν χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό διοικητικών ορίων.
Επιλέξτε διαδοχικά για να εστιάσει ο χάρτης:

Ορατότητα Επιπέδου Δ.Δ. (%) :

Ορατότητα Επιπέδου Τετραγώνων (%) :

Ορατότητα Επιπέδου Οικισμών (%) :